Jesteśmy stowarzyszeniem wywodzącym się z terenów okalających las turczyński, zlokalizowany na obrzeżach miasta Białegostoku – osiedla Nowe Miasto, Kleosina i Turczyna.

 

Zajmujemy się szeroko pojętą ekologią: edukacją ekologiczną, promowaniem przyjaznej środowisku, racjonalnej gospodarki odpadami, utrwalaniem nowych zasad segregacji i recyklingu odpadów. Kształtowaniem postawy osobistej odpowiedzialności za środowisko a przy okazji rozbudzaniem zainteresowania przyrodą, wyobraźni, kreatywności – zdobywaniem wiedzy poprzez zabawę.

 

Uczestniczymy także w działaniach związanych z ochroną przyrody i środowiska – uczestnictwo w procesach administracyjnych dotyczących inwestycji mających wpływ na środowisko, organizację konferencji, udział w społecznej kontroli przestrzegania prawa ochrony środowiska itp.

 

Co roku organizujemy Piknik Ekologiczny i sprzątanie lasu turczyńskiego w ramach Dni Sprzątania Świata.

 

Nasze stowarzyszenie należy do Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białegostoku